งานเลี้ยงปีใหม่ 2561

บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท พิศนุการช่าง จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการกินเลี้ยงสังสรรค์ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมจับฉลาก และ มอบเกียรติบัตรอายุงาน พร้อมเงินรางวัล ให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี และ 35 ปี

 

กิจกรรมในวันนี้ได้ผ่านไปอย่างสนุกสนาน ทุกคนได้รางวัลกลับบ้าน อิ่มเอมใจกันถ้วนหน้า

 

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารบริษัทฯ เป็นอย่างสูง ที่ได้ “สร้างงาน สร้างคน สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม ให้ความมั่นคงแก่พนักงานทุกคน” ดั่งคำขวัญปี 2561 นี้