เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ PTT Open ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

วันที่ 26 มิ.ย 2561 ตัวแทน บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ PTT Open ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ณ เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟซิตี้ จังหวัดปทุมธานี

ชมรมกอล์ฟเครือ ปตท. ได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อนำรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟฯ ไปใช้การดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจร่วมกัน