ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561

บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท พิศนุการช่าง จำกัด เป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ในวันอาทิตย์  ที่  18  พฤศจิกายน  2561  ณ วัดป่ารัตนเสรีวนาราม  อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวบ้านในหมู่บ้าน และชุมชนใกล้เคียง

วันที่ 17-18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พนักงานทั้งสองบริษัทได้เดินทางไปร่วมทอดกฐิน พร้อมเที่ยวชมสถานที่สำคัญพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดขอนแก่น