บริษัท คณิตฯ ร่วมวิ่งงาน “ราชรัน แบ่งปัน เพื่อการกุศล”

กิจกรรม RACH Run HALF MARATHON 2019 “ราชรัน แบ่งปัน เพื่อการกุศล” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัท ชูบุราชบุรีอีเลคทริคเซอร์วิส จำกัด, โรงไฟฟ้าราชบุรี  และโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ (“กลุ่มราชรันฯ”) ได้ร่วมจัดงานวิ่งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มพลังงานและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเข้ามาวิ่งออกกำลังกายในโรงไฟฟ้าฯ พร้อมนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ซื้อโลงศพบริจาคให้กับศพไร้ญาติในจังหวัดราชบุรี ซึ่งทางบริษัทคณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน และส่งตัวแทนร่วมกิจกรรมวิ่ง 5 กิโล 10 กิโล และ 21 กิโล ด้วย