ประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

ทริปบุญประจำปี 2566
บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท พิศนุการช่างจำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี และทอดผ้าป่า ณ วัดพรหมสุวรรณ และวัดมะกอก จ.สระแก้ว
วันแรก: ออกเดินทางจากบริษัทฯ แวะกราบพระขอพรหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ต่อจากนั้นเที่ยวชมดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ “ปราสาทหินพนมรุ้ง” จ.บุรีรัมย์
วันที่ 2: ทอดกฐิน วัดพรหมสุวรรณ จ.สระแก้ว ตามด้วยทอดผ้าป่า วัดมะกอก จ.สระแก้ว
วันที่ 3: เดินทางกลับแวะกราบนมันสการรอยพระพุทธบาท และไหว้พระขอพรหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดสระมรกต จ.ปราจีนบุรี ถึงบริษัทฯ โดยสวัสดิภาพ
#อิ่มบุญอิ่มใจกันถ้วนหน้า