รางวัล / การชื่นชม

จากความอุตสาหะในการทำงานและการเอาใส่ใจลูกค้าทำให้ บริษัทคณิตเอ็นจเนียริ่ง เป็นที่รู้จักและได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม ชื่อเสียงของเราที่สั่งสมมานาน เป็นการสะท้อนเสียงจากกลุ่มลูกค้าและผู้คนในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าและให้การบริการที่ดีขึ้น และนี่คือตัวอย่างรางวัลที่ทางเราได้รับมาไม่นานนี้

Certificate High SSHE GC5 Turnaround 2023
Certificate Top Performing Contractor
IRPC Turnaround 2017
DOW Supplier Award 2019
PTT ESP
BLCP Supplier Award 2017
PTT GSP6, QSHE DAY, 2019
PTT GSP-6
EMERSON AP Local Business Partner 2016