การฝึกอบรมให้แก่พนักงาน

ทางเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทีมงามช่างวิศวกรและทีมงานช่างสายอาชีพของเรานั้น ได้รับการฝึกอบรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ทั้งคอร์สฝึกทักษะ คอร์สอบรม รวมถึงการเยี่ยมโรงงานบริษัทผู้ผลิตที่ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า เพื่อรับฟังการอัพเดทสินค้าและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น กล่าวคือ พนักงานถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ทางเราจึงเน้นการลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในทีม เพื่อการทำงานและให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมให้ลูกค้า

จากความสามารถพิเศษเฉพาะทางของเรา คณิตฯ จึงมีทีมวิศวกรที่สามารถให้การฝึกอบรมแก่ลูกค้าได้ โดยหัวข้อของการฝึกอบรมนั้นมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมามีหัวข้อหลัก อาทิเช่น

 • ฝึกอบรมตัวสินค้า
 • วิศวกรรมวาล์วควบคุม 1 (พื้นฐาน)
 • วิศวกรรมวาล์วควบคุม 2 (ขั้นสูง & Severe Service)
 • การบำรุงรักษาวาล์วควบคุม (สำหรับช่างเฉพาะทาง)
 • การทำงานของฟีลด์วิวและวาล์วลิ้งค์ (FIELDVUE & Valve Link)
 • วิศวกรรมเรกกูเลเตอร์ปรับแรงดัน (Regulators)
 • การบำรุงรักษาเรกกูเลเตอร์ปรับแรงดัน (Regulators)
 • วิศวกรรมเซฟตี้รีลีฟวาล์ว (Safety Relief Valve)
 • PTT Exploration and Production Public Company
 • PTT Global Chemical Public Company Limited
 • PTT Tank Terminal Company Limited
 • PTT Public Company Limited (Gas Separation Unit)
 • PTT Asahi Chemical Company Limited (PTTAC)
 • SCG Chemicals Company Limited
 • Thai Paper Company Limited (SCG Paper)
 • Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited
 • IRPC Public Company Limited
  Glow Group