20 ปี พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน

งานครบรอบ 20 ปี สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อ “20 ปี พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งมีทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง (Kanit Engineering Corp., Ltd.) ร่วมกับ บริษัทเบเคอร์ ฮิวช์ส จีอี (Baker Hughes, a GE Company) นำเสนอ Gas Turbine ขนาดเล็ก ขนาด 5MW, 12MW, 16MW ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ลดการดูแลรักษา และลดการปล่อยก๊าซพิษสู่ธรรมชาติ