ร่วมงานกับเรา

หากคุณกำลังมองหางานที่มั่นคง สามารถเติบโตในสายอาชีพ มีโอกาสได้สัมผัสกับการทำงานของบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยใช้ทักษะความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย คณิตเอ็นจิเนียริ่ง สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ของคุณได้

บริษัทเรากำลังมองหาบุคคลากรที่จะมาร่วมทีม ที่เพรียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ ดังนั้น หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงานที่ตรงกับที่เรากำลังมองหา คุณจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ เราก็ยินดีต้อนรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน แต่มาพร้อมด้วยความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เน้นการพัฒนาตนเอง มีความพยายาม ความมุ่งมั่นในการทำงาน มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมคณิต

ขั้นตอนการสมัครงาน

 1. เตรียมเอกสาร ดังนี้
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ ทำเบียนบ้าน
  – สำเนาประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา
  – สำเนาใบรับรองการทำงาน
  – รูปภาพสี ขนาด 1 นิ้ว อายุไม่เกิน 6 เดือน
  – อื่นๆ เช่น สำเนาใบขับขี่ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
 2. ส่งมาที่อีเมลล์แผนกบุคคล : hr@kanitengineering.com หรือ มายื่นได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อแผนกบุคคลได้ที่เบอร์ 02-642-9209-11, 02-642-8762-4 ต่อ 131, 133

เวลาทำการ

สำนักงานใหญ่ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 -17.00 น. และวันเสาร์ 8.30 – 12.00 น.
โรงงาน และ เวิร์คชอป : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.00 -17.00 น.

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันเกษียณอายุ
 • เงินสนับสนุนงานแต่งงาน งานบวช งานฌาปนกิจ เงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด และทุนการศึกษาบุตร
 • เงินค่าครองชีพ เงินรางวัลอายุงาน วันหยุดลาพักร้อน 6-12 วัน
 • การอบรมภายในและต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและแผนก)
 • การขึ้นเงินเดือนและโบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและผลประเมินการทำงาน)

ตำแหน่งงานที่ว่าง

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

 • ชาย/หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท-เอก สาขาการขาย/การตลาด, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการทีมงานขายและการตลาด สินค้าภาคอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • บริหารจัดการ ให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน มีความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์ในการพัฒนา
 • ทีมงาน เพื่อเพิ่มยอดขายและให้บริการแก่ลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงการอบรมสัมมนา ประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก
 • บริหารจัดการและดูแลการจัดซื้อสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  กระบวนการตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อของลูกค้า จนถึงขั้นตอนการส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนด
 • สามารถแก้ไขปัญหาให้ทีมงานได้ดี กล้าตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบสูง
 • สนับสนุนทีมงานให้มีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน ทั้งในด้านงานขาย การบริการ และต่อองค์กร

ผู้จัดการฝ่ายขาย

 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ, ขาย/การตลาด วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า เครื่องกล ระบบวัดคุม เคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม 5 ปี ระดับบังคับบัญชา 3 ปี
 • มีความสามารถดูแลบริหารจัดการทีมงานขายได้ดี กล้าตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Officeได้ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ ขับรถได้ มีใบขับขี่
 • สนับสนุนทีมงานให้มีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน ทั้งในด้านงานขาย การบริการ และต่อองค์กร

วิศวกรฝ่ายขาย

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า เครื่องกล ระบบวัดคุม เคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Officeได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่องานขาย
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ ขับรถได้ มีใบขับขี่

วิศวกรฝ่ายบริการ

 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม หรือระบบประกอบอาคาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Officeได้เป็นอย่างดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ ขับรถได้ มีใบขับขี่

ช่างเทคนิค

 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ระบบวัดคุม อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม หรือระบบประกอบอาคาร อย่างน้อย 2 ปี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหรือเข้ากะได้ เดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
 • ขับรถได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ