การฝึกอบรมให้แก่พนักงาน

ทางเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทีมงามช่างวิศวกรและทีมงานช่างสายอาชีพของเรานั้น ได้รับการฝึกอบรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ทั้งคอร์สฝึกทักษะ คอร์สอบรม รวมถึงการเยี่ยมโรงงานบริษัทผู้ผลิตที่ทางเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า เพื่อรับฟังการอัพเดทสินค้าและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น กล่าวคือ พนักงานถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ทางเราจึงเน้นการลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในทีม เพื่อการทำงานและให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ