Fisher Smart Positioner DVC 6200

ทีมงานของบริษัทคณิตเอ็นจิเนียริ่ง ได้มีโอกาสเข้าแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Smart Positioner DVC 6200 ของแบรนด์ Fisher ให้กับทีมงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ในวันที่ 16 ธันวาคม นี้