พิธียกช่อฟ้า และถวายเทียนพรรษา 2561

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ บริษัทคณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท พิศนุการช่าง จำกัด นำโดย คุณดวงพร และ คุณมารุต จาตุรนต์รัศมี พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานบริษัท และพุทธศาสนิกชน ชาวชุมชนวัด ร่วมพิธีมงคลยกช่อฟ้า  ถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่า ณ วัดมหาพล  ต.นครหลวง  อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา  ในวันอังคารที่  24  กรกฎาคม  2561 โดยนิมนต์พระสงฆ์จาก 9 วัด ร่วมประกอบพิธี

ก่อนเดินทางกลับคณะบุญของเราได้แวะท่องเที่ยวที่ปราสาทนครหลวง  วัดนครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของประเทศไทย